2410535301 23ης Οκτωβρίου 76, Λάρισα liliankardara@gmail.com